Menu Close

GLOSĀRIJS

Jebkuri līdzekļi, ar kuriem personu var unikāli identificēt, novērtējot vienu vai vairākas atšķirīgas bioloģiskās pazīmes. Šie bioloģiskie identifikatori ietver pirkstu nospiedumus, roku un auss ļipiņu ģeometriju, tīklenes rakstus, balss ierakstu un rakstisku parakstu. (Vispārīgā datu aizsardzības regula, Eiropas Savienība, 2016)

Organizācijas spēja turpināt produktu vai pakalpojumu sniegšanu un piegādi ar pieņemamām iepriekš noteiktām kapacitātēm pēc traucējumiem. (ISO 22313:2020)

Darbības nepārtrauktības ieviešanas un uzturēšanas process, lai novērstu zaudējumus un sagatavotos, mazinātu un pārvaldītu traucējumus un apdraudējumus. (ISO 22313:2020)

Ētiski pieņemamas un uz pierādījumiem balstītas darbības ar mērķi samazināt noziedzības rašanās risku un tā kaitīgās sekas un kuru galvenais mērķis ir uzlabot indivīdu, grupu un kopienu dzīves kvalitāti un drošību. (Eiropas Noziedzības novēršanas tīkls)

Sistēmu, tīklu un līdzekļu kopums, kas ir tik būtisks, ka to nepārtraukta darbība ir nepieciešama organizācijas, reģiona, sabiedrības vai valsts drošības nodrošināšanai. (ASV Iekšzemes drošības departamenta vietne)

Datoru, serveru, mobilo ierīču, elektronisko sistēmu, tīklu un datu aizsardzības prakse pret ļaunprātīgiem uzbrukumiem. (Kaspersky mājaslapa)

Paņēmienu kopums, tostarp informācijas vākšana, transportēšana, aizsardzība, noliegšana, traucēšana un degradācija, ar kuru palīdzību cilvēks saglabā priekšrocības pār saviem pretiniekiem (M.Burns, 1999)

Informācijas un informācijas sistēmas aizsardzība no nesankcionētas piekļuves, izmantošanas, izpaušanas, pārtraukšanas, pārveidošanas vai iznīcināšanas, lai nodrošinātu integritāti, konfidencialitāti un pieejamību. (ASV Tirdzniecības palātas Nacionālais standartu un tehnoloģiju institūts, 2020)

Visas darbības, kas tiek veiktas, lai samazinātu zādzību, bojājumu vai izšķērdēšanas gadījumu skaitu uzņēmumā. (Kolinsa vārdnīca)

Politikas un procedūru sistēma, kuras mērķis ir pārvaldīt un samazināt risku, ka cilvēki izmanto likumīgu piekļuvi organizācijas resursiem vai telpām neatļautiem nolūkiem. (Apvienotās Karalistes valdības izdevums, Personāla un cilvēku drošība, 2020)

Veikt aktīvos un pasīvos pasākumus, kas paredzēti, lai atturētu iebrucējus, novērstu nesankcionētu piekļuvi, tostarp zādzības un bojājumus, tādiem resursiem kā personāls, aprīkojums, iekārtas, materiāli un informācija, un aizsargātu šos resursus pret tādiem draudiem kā spiegošana, sabotāža , terorisms, postījumi un noziedzīgas darbības. (Drošības izcilības attīstības centrs, 2017)

Nepārtraukts plānošanas, organizēšanas, apmācību, aprīkojuma uzlabošanas, trenēšanās, novērtēšanas un koriģējošu darbību cikls, lai nodrošinātu efektīvu koordināciju reaģēšanai uz incidentiem (M.Keims, 2021)

Atjaunot un atgriezt uzņēmējdarbību no pagaidu pasākumiem, kas pieņemti darbības pārrāvuma laikā un pēc tā. (ISO 22301:2019)

Spēja paredzēt, izturēt, atgūties no nelabvēlīgiem apstākļiem, spriedzes, uzbrukumiem vai sistēmu kompromisiem un pielāgoties tiem. (ASV Tirdzniecības palātas Nacionālais standartu un tehnoloģiju institūts, 2020)

Drošības spēki (apsargi, policijas spēki vai likumsargi), kas novērš pretinieka vai pārkāpēja uzbrukumu vai pārākumu. Ar novēršanu saprotama pārtraukšana un neitralizācija.

Nenoteiktības ietekme uz mērķiem. (ISO 31000)

Izprast riska būtību un tā īpašības, tostarp, ja nepieciešams, riska līmeni. (ISO 31000)

Vispārējs (visaptverošs) risku identificēšanas, risku analīzes un novērtēšanas process. (ISO 31000)

Salīdzināt riska analīzes rezultātus ar noteiktajiem riska kritērijiem, lai noteiktu, kur nepieciešama papildu darbība (ISO 31000)

Atrast, atpazīt un aprakstīt riskus, kas varētu palīdzēt vai neļaut organizācijai sasniegt tās mērķus. (ISO 31000)

Koordinētas darbības, lai vadītu un kontrolētu organizāciju attiecībā uz riskiem. (ISO 31000)

Izvēlēties un ieviest riska novēršanas iespējas. (ISO 31000)

Principu, sistēmu, procesu un pasākumu kopuma pielietošana, lai novērstu nelaimes gadījumus, traumas un citas nelabvēlīgas sekas. (Skybrary vietne)

Procesuālo, tehnisko un fizisko risku mazināšanas un kontroles pasākumu izmantošana, lai aizsargātu (uzņēmējdarbības) procesus no traucējumiem un kaitējuma cilvēkiem, informācijai, resursiem un reputācijai. (Smits un Brūkss 2012; Fischer et al. 2008; Talbot un Jakeman 2009).

Persona, kas ir nodarbināta vai ar ko ir noslēgts līgums, lai apsargātu, patrulētu un aizsargātu telpas, īpašumu vai cilvēkus.

Darbība, lai uzraudzītu personu vai vietu (piemēram, ar kamerām) notikuša vai gaidāma nozieguma dēļ (Kembridžas vārdnīca)