Menu Close

Lithuanian Glossary

Bet kokios priemonės, kuriomis galima išskirtinai identifikuoti asmenį, įvertinus vieną ar kelis skiriamuosius biologinius požymius. Šie biologiniai identifikatoriai apima pirštų atspaudus, rankos ir ausies spenelių geometriją, tinklainės raštus, balso atspaudus ir rašytinius parašus. (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, Europos Sąjunga, 2016 m.)

Organizacijos gebėjimas tęsti produktų ar paslaugų teikimą priimtinais iš anksto nustatytais pajėgumais po sutrikimo (ISO 22313:2020)

Veiklos tęstinumo diegimo ir palaikymo procesas, siekiant išvengti nuostolių ir pasiruošti, sušvelninti ir valdyti sutrikimus (ISO 22313:2020)

Etiškai priimtina ir įrodymais pagrįsta veikla, kuria siekiama sumažinti nusikalstamumo riziką ir žalingas jo pasekmes, kurių galutinis tikslas – gerinti asmenų, jų grupių ir bendruomenių gyvenimo kokybę bei saugumą. (Europos nusikalstamumo prevencijos tinklas)

Sistemų, tinklų ir turto visuma, kuri yra tokia svarbi, kad būtinas nuolatinis jų veikimas siekiant užtikrinti organizacijos, regiono, visuomenės bei šalies saugumui užtikrinti (JAV Krašto saugumo departamento svetainė)

Kompiuterių, serverių, mobiliųjų įrenginių, elektroninių sistemų, tinklų ir duomenų apsauga nuo kenkėjiškų atakų („Kaspersky“, svetainė)

Apsaugoti informaciją ir informacines sistemas nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, atskleidimo, trikdymo, modifikavimo ar sunaikinimo, siekiant užtikrinti vientisumą, konfidencialumą ir prieinamumą (Nacionalinis standartų ir technologijų institutas, JAV Prekybos rūmai, 2020 m.)

Veiklos metodai, įskaitant informacijos rinkimą, transportavimą, apsaugą, neigimą, trikdymą ir pabloginimą, kuriais asmuo išlaiko pranašumą prieš savo priešus (Burns, M. 1999)

Bet kokie veiksmai, kurių imamasi siekiant sumažinti vagysčių, sugadinimų ar išvaistymo skaičių organizacijoje (Collinso žodynas)

Politikos ir procedūrų sistema, kuria siekiama valdyti ir sumažinti riziką, kad žmonės neteisėtais tikslais pasinaudotų teisėta prieiga prie organizacijos turto ar patalpų (JK Vyriausybės leidinys, Personalo ir žmonių saugumas, 2020 m.)

Imtis aktyvių ir pasyvių priemonių, skirtų atgrasyti nuo įsibrovėlių, užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie turto, pvz., personalo, įrangos, įrenginių, medžiagų ir informacijos, įskaitant vagystes ir sugadinimą, ir apsaugoti šį turtą nuo tokių grėsmių kaip šnipinėjimas, sabotažas, terorizmas, sugadinimas ir nusikalstama veikla. (Saugumo tobulinimo centras, 2017 m.)

Nuolatinis planavimo, organizavimo, mokymo, aprūpinimo, pratybų, vertinimo ir korekcinių veiksmų ciklas, siekiant užtikrinti veiksmingą koordinavimą reaguojant į incidentą (Keim, M. 2021)

Atkurti ir grąžinti organizacijos veiklą iš laikinųjų priemonių, priimtų sutrikimo metu ir po jo (ISO 22301:2019)

Gebėjimas numatyti, atlaikyti, atsigauti ir prisitaikyti prie nepalankių sąlygų, įtampų, atakų ar sistemų trukdžius (Nacionalinis standartų ir technologijų institutas, JAV Prekybos rūmai, 2020 m.)

Saugumo pajėgos (apsaugos darbuotojai, policijos ar teisėsaugos pareigūnai), užkertančios kelią priešpriešinei sėkmei. Reagavimas susideda iš pertraukimo ir neutralizavimo

Neapibrėžtumo padarinys, veikiantis tikslus (ISO 31000)

Suvokti rizikos pobūdį ir jos ypatybes, įskaitant, jei reikalaujama, rizikos lygį (ISO 31000)

Bendras rizikos nustatymo, rizikos analizės ir rizikos įvertinimo procesas (ISO 31000)

Rizikos analizės rezultatų palyginimas su nustatytais rizikos kriterijais siekiant nustatyti, kur reikia imtis papildomų veiksmų (ISO 31000)

Rasti, atpažinti ir apibūdinti rizikas, kurios gali padėti arba užkirsti kelią organizacijai siekti savo tikslų. (ISO 31000)

Atsižvelgiant į riziką, suderinti veiksmai, skirti organizacijos veiklai nukreipti ir kontroliuoti (ISO 31000)

Pasirinkti ir įgyvendinti rizikos mažinimo veiksmus bei galimybes (ISO 31000)

Taikyti principų, sistemos, procesų ir priemonių rinkinį, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų, traumų ir kitų neigiamų pasekmių (Skybrary, svetainė)

Apsaugoti (veiklos) operacijas nuo sutrikimų ir žalos, įskaitant žmones, informaciją, turtą ir reputaciją, taikant procedūrines, technines ir fizines rizikos mažinimo ir kontrolės priemones (Smith ir Brooks 2012; Fischer ir kt. 2008; Talbot ir Jakeman 2009)

Asmuo, įdarbintas/samdomas pagal sutartį apginti, patruliuoti ir saugoti patalpas, turtą ar žmones.

Stebėti asmenį ar vietą (pvz., vaizdo stebėjimo kameromis) dėl įvykusio ar numatomo teisės pažeidimo (Kembridžo žodynas, pakoreguotas)